مهدیار پُشتْوان

معرقکار

وبلاگ‌نویس

جوجه مترجم

علاقمند به گرافیک

کارآموز سئو

جوجه طراح وبسایت

نیمچه عکاس

یه جوجه متممی

مهدیار پُشتْوان

معرقکار

وبلاگ‌نویس

جوجه مترجم

علاقمند به گرافیک

کارآموز سئو

جوجه طراح وبسایت

نیمچه عکاس

یه جوجه متممی

جعبه مشبک معرق چوب (دستساز)

صاحب اثر :

مهدیار پشتوان

سال ساخت :

زمستان ۱۳۹۸

چوب‌های استفاده شده:

رُز پادوک / توت / کَرات