مهدیار پُشتْوان

معرقکار

وبلاگ‌نویس

جوجه مترجم

علاقمند به گرافیک

کارآموز سئو

جوجه طراح وبسایت

نیمچه عکاس

یه جوجه متممی

مهدیار پُشتْوان

معرقکار

وبلاگ‌نویس

جوجه مترجم

علاقمند به گرافیک

کارآموز سئو

جوجه طراح وبسایت

نیمچه عکاس

یه جوجه متممی

برچسب: مدیریت وبسایت

۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ اولین تجربه مدیریت وبسایت من
عمومی

در این پست به صورت خیلی کوتاه توضیح دادم که چطور اولین سایت خودم رو راه انداختم و چه چیزی باعث این اتفاق شده بود.