مهدیار پُشتْوان

معرقکار

وبلاگ‌نویس

مترجم

علاقمند به گرافیک

کارآموز سئو

طراح وبسایت

نیمچه عکاس

یه جوجه متممی

ورزشکار

خواننده

چرم‌دوز

علاقمند به مطالعه

کارآموز دیجیتال مارکتینگ

مهدیار پُشتْوان

معرقکار

وبلاگ‌نویس

مترجم

علاقمند به گرافیک

کارآموز سئو

طراح وبسایت

نیمچه عکاس

یه جوجه متممی

ورزشکار

خواننده

چرم‌دوز

علاقمند به مطالعه

کارآموز دیجیتال مارکتینگ

برچسب: من نرمال نیستم

۷ اسفند ۱۴۰۲ واقعیت‌هایی که گاهی فراموش می‌کنیم: نرمال بودن
واقعیت‌هایی که گاهی فراموش می‌کنیمیادداشت‌ها

تو قسمت دوم از این مجموعه نوشته، چیزایی که حول مفهوم «نرمال بودن» به ذهنم می‌رسیدو به همراه منابع مختلفی که ازشون در نوشتن این نوشته استفاده کردم مطرح کردم و به این پرسش پاسخ دادم که آیا همه باید نرمال باشن؟